Właścicielem sklepu internetowego WATERSMILE jest firma Watersmile Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Gutenberga 24.

Zamówienia: WATERSMILE realizuje zamówienia wysyłkowo otrzymane za pośrednictwem sklepu internetowego. Przy dokonywaniu zamówienia konieczne jest podanie adresu do wysyłki oraz e-mail lub/ i nr telefonu do kontaktów. WATERSMILE zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia produktów oznaczonych "NA ZAMÓWIENIE", w przypadku braku możliwości skontaktowania się z zamawiającym, w celu potwierdzenia zamówienia. WATERSMILE może żądać wpłacenia zaliczki lub przedpłaty na zamawiany towar.

Opakowania: Kupujący nie ponosi kosztów pakowania - towar wysyłany jest w opakowaniach FIRMOWYCH.

Wysyłka: Przesyłka zamówionego towaru realizowana jest przez :

 • firmę kurierską DPD
 • Pocztę Polską (paczka priorytetowa).

Koszt wysyłki i pobrania pokrywa nabywca w wysokości obowiązującej w dniu składania zamówienia.

Uszkodzenie towaru podczas transportu: Ryzyko związane z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na sprzedającym do momentu odbioru towaru z rąk przewoźnika. Jeżeli są zastrzeżenia, co do stanu przesyłki należy złożyć reklamację. Przewoźnik musi wtedy protokolarnie ustalić stan przesyłki zgodnie fakturą, oraz okoliczności powstania szkody. Należy pamiętać, że jeżeli ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, a został ujawniony już po odbiorze przesyłki, to reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru.

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że :

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
 • jeśli szkoda nie dająca się zauważyć z zewnątrz została stwierdzona po przyjęciu przesyłki, wówczas należy w terminie 7 dni zażądać ustalenia jej stanu

W takim przypadku należy również niezwłocznie powiadomić WATERSMILE w celu współdziałania przy ustaleniu winy przewoźnika w trakcie dostawy towaru.

Cena: WATERSMILE Sp. z o.o. sprzedaje towar na podstawie cen zawartych w na stronach sklepu internetowego WATERSMILE. Do ceny sprzedający dolicza koszty wysyłki zgodnie z ustalonymi taryfami obowiązującymi dla poszczególnych przewoźników. Ceny zawierają podatek VAT.

Warunki płatności: Zamawiający wybiera formę dokonywania płatności:

 • Za pobraniem, płatne u przewoźnika
 • Dokonanie przedpłaty 100% wartości zamówienia na podstawie zamówienia dokonanego w sklepie.
 • Dokonanie przedpłaty 100% wartości zamówienia na podstawie faktury proforma.
 • Inne formy płatności wymagają uzyskania zgody WATERSMILE.

Brak odbioru lub odmowa przyjęcia towaru: W przypadku, gdy zamawiający nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym czasie, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a towar może być odsprzedany innym Klientom. WATERSMILE zastrzega sobie prawo żądania pełnej przedpłaty przy następnych zamówieniach.

Gwarancja: Na zakupione towary WATERSMILE udziela 2 letniej gwarancji osobom prywatnym i rocznej gwarancji firmom.

Rękojmia: WATERSMILE udziela rękojmi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Reklamacja: W razie stwierdzenia wady produktu lub niewłaściwego funkcjonowania klient

 • Klient prywatny do dwóch lat od daty zakupu
 • Klient dokonujący zakupu firmowego do jednego roku zakupu
 • Klient objęty promocją dla danego produktu według ustaleń z promocji

Ma prawo do zareklamowania towaru i żądania jego naprawy.

WATERSMILE zobowiązuje się przyjąć towar do naprawy reklamacyjnej.

W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną, pisząc mail na adres:  biuro@watersmile.pl

Po kontakcie zwrotnym od pracownika naszej firmy i potwierdzeniu przyjęcia reklamacji należy przesłać towar na adres naszej firmy. Klient pokrywa koszt transportu i zamawia kuriera. Zalecamy ubezpieczyć przesyłkę. Po dokonanej naprawie towar zostanie przez nas odesłany na wskazany adres. Watersmile zastrzega sobie 14 dni na naprawę urządzenia. Watersmile nie uwzględnia reklamacji, jeżeli urządzenie było użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub  instrukcją obsługi. Reklamacja wyklucza również uszkodzenia w transporcie. Po stwierdzeniu takiego przypadku Watersmile może naprawić i odesłać urządzenie, ale klient będzie obciążony kosztami takiej naprawy.

Adres do przesyłki:

Watersmile Poland Sp. z o.o.
Ul. Gutenberga 24
44-164 Gliwice
NIP: 6312592025