Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w powyższym formularzu przez Watersmile Poland Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Watersmile Poland Sp. z o.o.; ul. Gutenberga 24, 44-164 Gliwice; tel. +48 32 724 86 42; mail: biuro@watersmile.pl

Inspektor ochrony danych – nie został powołany.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu trwania współpracy (dostarczenie zamówionego towaru jego ewentualnego zwrotu bądź reklamacji), po tym okresie dane zostaną usunięte.

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia danych, a w innych przypadkach tylko odbiorcom za wyraźna zgodą osoby której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art.21 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art.17 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a nie podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Klauzula art.13 RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Watersmile Poland Sp. z o.o.; ul. Gutenberga 24, 44-164 Gliwice; tel. +48 32 724 86 42; mail: biuro@watersmile.pl

2. Inspektor danych osobowych

Nie został powołany.

3. Cel przetwarzania danych (art.6 RODO)

Realizacja zamówienia złożonego na stronie internetowej, złożenia ewentualnej reklamacji/zwrotu.

4. Podajemy  podstawę  prawną ( art.6 RODO )

Zgoda osoby, której  dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.

5. Wykazujemy odbiorców danych osobowych

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia danych, a w innym odbiorcą tylko za wyraźna zgodą osoby której dane dotyczą.

6. Podajemy okres przechowywania danych osobowych

Wszystkie dane będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa po osiągnięciu celu zostaną one usunięte.

7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich ani organizacji Międzynarodowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art.21 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art.17 RODO), prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie Pana /Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE